Numerické simulace slévárenských a tvářecích procesů ve strojírenství železných i neželezných kovů.

SPECIALIZACE SPOLEČNOSTI

Zabýváme se tvorbou numerických simulací v oblasti strojírenské výroby odlitků a výkovků. Díky tomu jsme schopni analyzovat a konzultovat možné problémy a vady ještě před samotným uvedením produktu do výroby. Simulace mohou být využity i jako zpětná kontrola kvality již vyráběných dílců. V praxi to pro Vás znamená úsporu materiálu, času, lidské práce a v neposlední řadě také finančních prostředků. Doménou této společnosti je velká orientace na zákazníka, snaha nalézt nejoptimálnější řešení pro daný problém a samozřejmě naprostá diskrétnost.

VÝHODY NUMERICKÉ SIMULACE

Ptáte se, jaké výhody Vám přinesou naše simulace? V první řadě jde o snížení předvýrobních časů ve fázi vývoje produktu. Na základě vytvořeného 3D modelu výrobku provedeme simulaci výrobního procesu s přiřazenými technologickými parametry (materiál, materiál formy, předehřev, licí teplota, doba lití, výrobní technologie), které by měly co nejvíce odpovídat skutečnosti pro dosažení co nejvíce vypovídajících výsledků simulace. Z těchto výsledků jsme schopni analyzovat možná místa výskytu vad (sraženiny, porezita, staženiny, nezatekliny, proudění ve formě, atd.) a tak co možná nejvíce optimalizovat výrobek. Veškeré výsledky konzultujeme přímo s Vámi. Z toho pro Vás vyplývá další plus ve formě snížení zmetkovitosti, úspora materiálu (optimalizace nálitku a vtokové soustavy), úspora času a lidských zdrojů. To vše se odráží i na finanční stránce produktu.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

•  Tvorba 3D modelu finálního výrobku včetně výkresové dokumentace.

•  Tvorba 3D modelu pro simulaci s přídavky dle norem případně dle Vašich potřeb.

•  Simulace procesu do fáze největší možné optimalizace dle Vašich výrobních možností.

•  Reverse engineering (simulace již zavedeného produktu a jeho další optimalizace).

•  Konzultace získaných dat a výsledků.

•  Kooperace v oblasti pálení plechů.

KONTAKT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright © PRO-SIM s.r.o. / info@pro-sim.eu / Prague / CZE