Spolupracujeme s provozy, které se věnují slévání a tváření železných i neželezných materiálů. Již při návrhu zapojujeme specializované a velmi sofistikované výpočetní systémy za společným cílem. Pokrýt produkty nejrůznějších tvarů a velikosti, tak aby byly velmi kvalitní a vyrobené v nejkratším možném čase ke spokojenosti vaší a vašich zákazníků. Za podmínky snižování nákladů, zmetkovitosti a marnění lidského času.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

www.pro-sim.eu

info@pro-sim.eu